Presentació

Tània arriba el juliol de 1973 a Alfarràs convidada per la germandat del Caragol Blanc. Amb el seu amic Bert, que té catorze anys com ella, esdevé la peça clau en el desvetllament del secret guardat pels ibers a la Roca Sobirana, sota el castell de la Suda al turó de la Seu Vella [...]