Presentació

Tània arriba el juliol de 1973 a Alfarràs convidada per la germandat del Caragol Blanc. Amb el seu amic Bert, que té catorze anys com ella, esdevé la peça clau en el desvetllament del secret guardat pels ibers a la Roca Sobirana, sota el castell de la Suda al turó de la Seu Vella de Lleida. L´any 1937, uns investigadors enviats pel Tercer Reich hi havien trobat el darrer testimoni dels ilergetes, el poble gairebé esborrat del mapa per l´exèrcit romà feia més de 2000 anys. Però els arqueòlegs de Hitler no havien pogut endur-se aquest testimoni per causa de la Guerra Civil (1936-1939). Algú, però, sabia on s´amagava el missatge escrit pels últims descendents d´Indibil i Mandoni al segle XIII en començar a construir-se la Seu Vella. ¿Qui sap si el document no serviria per descodificar un alfabet encara no desxifrat? ¿Els permetria localitzar exactament Iltirta, la capital dels ilergetes, i la seva ciutat immortal Atanagrum? Tània i el seu amic Lambert descobreixen la veritat després de salvar innombrables obstacles i de fugir dels descendents d´aquells nazis malvats.